Lees online
Bnetwerk logo
Nieuwsbrief Bnetwerk
Basisvaardigheden volwassenen
oktober 2020
CoronaMelder app
Bibliotheken kunnen burgers onder­steunen met informatie over en de installatie van de CoronaMelder app die 10 oktober wordt gelanceerd. Hiervoor ontvangt de hoofd­vestiging van elke bibliotheek een pakketje informatie­materialen die je kunt bijbestellen. Ook is er een blueprint-pagina.
  Gebruik de materialen
Nieuw beeldmateriaal Donorregistratie

Deze week worden de promotie­materialen vervangen door beeld met nieuwe modellen. Het oude materiaal mag je na 31 oktober niet meer gebruiken. Vervang de beelden dus tijdig op je website en in andere uitingen.
Verder kun je 2 lezingen op video gebruiken voor het publiek.

  Lees er meer over
 
Nieuw: Klik & Tik. Veilig online
Oefenen.nl brengt een 6e Klik & Tik-programma: Veilig online. Dit leert deel­nemers de "7 Gouden Regels" voor veilig internetten te gebruiken. Er is aangepast promotiemateriaal beschikbaar.
Op 9 oktober geeft staats­secretaris Knops het startsein.
Lees meer over het programma
 
Terugblik Digitale Update Basisvaardigheden
Op 5 oktober was de succesvolle online sessie waarin we spraken over het programma Bibliotheek en basis­vaardigheden. De plannen, interviews en het mini­college van Deirdre Carasso staan online.
Kom in een uurtje alles te weten
Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

In het kader van Tel mee met Taal voorziet de KB in een extra impuls voor bibliotheken voor hun aanpak gericht op laagtaalvaardige ouders.
In het najaar wordt hierover meer bekend. Houd deze nieuwsbrief in de gaten.

 

Meer informatie
Tirza de Fockert

Samenwerking SWN
De subsidie­aanvraag die KB in maart met Sociaal Werk Nederland indiende bij het ministerie van J&V, is in september goed­gekeurd. Vanaf 2021 onder­zoeken we met SWN op 6 plaatsen hoe we op lokaal niveau de samen­werking tussen het bibliotheek­werk en sociaal-juridische dienst­verlening kunnen versterken. En zo de integrale dienst­verlening voor kwets­bare burgers beter vorm kunnen geven.

Meer informatie
Stephanie Verhagen
Expertisepunt Basisvaardigheden gaat van start
Stichting Lezen & Schrijven en Movisie vormden in opdracht van het ministerie van OCW (vervolg­aanpak Tel mee met Taal 2020-2024) het Expertise­punt Basis­vaardigheden, met 4 focus­gebieden: vraag­baak, kwaliteit, onder­zoek en net­werk. In de onder­steunende werk­groep zijn onder meer de KB en Stichting Lezen vertegen­woordigd. Hier worden de verbindingen gelegd met de activiteiten van beide organisaties. Op 29 oktober is de officiële online aftrap. Het Expertise­punt werkt nu zijn werkplan voor 2021 uit. Er komt onder meer een fonds voor onderzoek rond basis­vaardigheden.

Meer informatie
Maaike Toonen
 
Digi-Hulplijn: link met bibliotheek
In juni werd de Digi-Hulplijn gelanceerd om mensen met digitale vragen verder te helpen, zodat iedereen online kan mee­doen. De KB is hierbij betrokken. Je kunt de hulp­lijn inzetten als extra service naast het fysieke aanbod. En vanuit de hulp­lijn kunnen mensen naar de bibliotheek worden door­verwezen. Bibliotheken ontvangen een proef­pakketje promotie­materialen.
Lees meer over de Digi-Hulplijn