Lees online
Bnetwerk logo
Nieuwsbrief Bnetwerk
Basisvaardigheden volwassenen
april 2021
Leer mij ze kennen
De maand van de educa­tieve program­ma’s is in volle gang. Vandaag zijn er vanaf 13.00 uur deel­sessies rond het thema Digitale basisvaardigheden.
Op 15 april: Taal NT1 en NT2.
22 april is de laatste donder­dag­middag met als thema's Werk & Inkomen en Inbur­gering.
Doe live mee of kijk terug
Nieuws: gezinsaanpak
Op 25 maart was de startbijeenkomst van het project Kwaliteits­impuls Laag­taal­vaar­dige ouders. Je kunt 'm terug­kijken. De subsidie­termijn is ver­lengd! Je kunt aanvragen tot 1 juli 2021 voor activiteiten tot 1 juli 2022.
In het project Gemeente­lijke gezins­aanpak gaan 5 gemeenten en biblio­theken dit jaar aan de slag.
  Lees de update
 
Startdatum IDO-campagne
De start van de lande­lijke IDO-campagne is gepland in juni. Wel geldt als voor­behoud dat de biblio­theken dan weer open zijn. We trappen 9 juni af met een lande­lijk PR-moment rond de ope­ning van het IDO in de bibliotheek in Oegstgeest, in bij­zijn van het minis­terie van BZK.
Houd de planning in de gaten
Experiment sociaal-juridische hulpvragen
De KB en Sociaal Werk Nederland (SWN) gaan samenwerken. We starten in 3 gemeenten een experiment om in bibliotheken integrale dienstverlening te bieden voor burgers met sociaal-juridische hulpvragen.
Volg de plannen
Hulp bij afspraak corona-vaccinatie
Veel mensen krijgen per brief een oproep om een vaccinatie-afspraak te maken. Soms hebben mensen vragen of kunnen zij niet zelf een afspraak maken. BplusC in Leiden helpt mensen hierbij. Wil jouw bibliotheek dat ook? Weet dan dat in de loop van april een toolkit verschijnt.
Bereid je aanbod alvast voor
Oproep pilot certificering IDO's
Je bent bezig met het IDO. Hoe weet je nu of je op de goede weg bent en waar het nog beter kan? CBCT start een pilot kwaliteits­toetsing van IDO’s. Jouw biblio­theek kan hier­aan gratis mee­doen. Zo kom je er niet alleen achter wat beter kan, maar krijg je boven­dien 1.000 euro korting op je volgende biblio­theek-audit.
  Meld je aan voor de pilot