Lees online
Bnetwerk logo
Nieuwsbrief Bnetwerk
Basisvaardigheden volwassenen
september 2020
Campagne IDO
De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) komen begin volgend jaar in de schijnwerpers. Vanaf februari loopt de landelijke campagne. Opent jouw bibliotheek binnenkort een IDO? Stem dan de planning af op de campagne.
  Profiteer van landelijke exposure
Samenwerking SeniorWeb
Bibliotheken en SeniorWeb hebben veel aanbod rond digitale vaardigheden. Voor klanten is het cruciaal dat zij dicht bij huis gepast aanbod kunnen vinden. Daarom is het van belang dat het aanbod in G!DS wordt ingevoerd en actueel blijft. KB en SeniorWeb ondersteunen hierbij.
  Houd samen je aanbod actueel
 
Seniorencampagne Online veiligheid
De maand september voert het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne Senioren en veiligheid om senioren bewust te maken van allerlei vormen van criminaliteit. Veel maatschappelijke partijen sluiten hierbij aan. Ook bibliotheken kunnen meedoen.
  Lees hoe jij kunt aanhaken
Week van de Mediawijsheid
Sluit met jouw bibliotheek aan bij de Week van de Mediawijsheid. Zo wordt Nederland steeds mediawijzer. Er zijn personaliseerbare promotiematerialen en suggesties voor activiteiten.
Kom ook in actie
 
Dossier 1,5 meter-samenleving
In coronatijd zijn ontzettend veel ideeën, initiatieven én uitdagingen gedeeld rond basisvaardighedenprogrammering. POI's en SPN ontwikkelden gezamenlijk een dossier met suggesties.
Doe je voordeel met de ideeën
Belastingdienst: aangiftetermijn verlengd
Vanwege de corona­maatregelen konden mensen uitstel aanvragen voor belasting­aangifte. Voor mensen die hier hulp bij nodig hebben, is uitstel tot 1 september wellicht nog steeds niet genoeg. Daarom verlengt de Belastingdienst de aangifte­periode voor hen tot 1 januari 2021.
Pas je dienstverlening erop aan
 
Aanvullend onderzoek Bibliotheekmonitor Belastingdienst
Binnenkort ontvang je een extra vragenlijst over de belasting­dienstverlening, als jouw bibliotheek deelneemt aan de subsidie­regeling Bibliotheek en Belastingdienst. Het gaat om een aanvullende inventarisatie. Deze vragenlijst meet de aangifte­periode januari tot en met augustus.
Lees meer over de vragenlijst
Gesubsidieerde ervaringen delen rond gezinsaanpak
Tel mee met Taal verstrekt periodiek subsidie voor activiteiten gericht op taalarme gezinnen. Ook bibliotheken maken daar gebruik van. Graag delen we de ervaringen die bibliotheken hebben opgedaan met de gesubsidieerde programma's en activiteiten. Wil je hierover een paar vragen beantwoorden?
Vul het vragenlijstje in
 
ITTA-onderzoek naar aanbod anderstaligen
Gezocht: bibliotheken die willen deel­nemen aan het onderzoek Bibliotheek & Integratie. Hoofdvraag is welk aanbod rond basis­vaardigheden er is voor anders­taligen. Op basis hiervan wordt een pilot ontwikkeld.
Meld je aan voor het onderzoek
Oproep voor productengids basisvaardigheden
Gezocht: vrijwilligers die willen mee­denken over het ontwikkelen van een producten­gids voor basis­vaardigheden. Je wordt uitgenodigd voor eenmalige deelname aan een online groeps­gesprek.
Deel je kennis
 
...