Lees online
Bnetwerk logo
Nieuwsbrief Bnetwerk
Basisvaardigheden volwassenen
november 2020
Subsidie certificering taalhuizen

De subsidieregeling Certificering taal­huizen 2020-2023 geldt voor taalhuizen die een certifice­rings­traject hebben door­lopen en hiervoor na afloop een nota hebben ontvangen van CBCT. Digi-Taalhuis West Maas en Waal is als eerste gecertificeerd. Bekijk ook het webinar en de Q&A van Probiblio over certificering.

  Naar voorwaarden en formulier
 
Taaltraining Nederlands (A0-A1)
SkillsTown en KB breiden hun samen­werking uit met een Taaltraining Nederlands (A0-A1), voor mensen die (bijna) geen Nederlands spreken. Deze is geschikt voor taalmaatjes die 1-op-1 met cursisten willen oefenen. En om in kleine groepjes te oefenen onder leiding van een vrijwilliger of docent.
  Bied deze module aan
Meer activiteiten in bibliotheken 2019

In 2019 organiseerden bibliotheken 15% meer activiteiten dan in 2018. Ook de personele inzet groeide. Dit blijkt uit de verzamelde bibliotheek­gegevens 2019. Het gaat onder meer om het bestrijden van laag­geletterd­heid, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

  Bekijk de gegevens
 
Gezocht: laaggeletterden voor onderzoek

De impact van Covid-19 op laag­geletter­den en mensen met een licht verstande­lijke beperking wordt onder­zocht. Hiervoor zoeken de onder­zoekers deel­nemers. De bibliotheek kan helpen door het onder­zoek bij laag­geletterden onder de aandacht te brengen of zelf af te nemen.

  Help respondenten te vinden
 
Digital Travellers Project
De KB neemt deel in het Europese Digital Travellers Project. De organisatoren willen mensen digitaal vaardiger maken in Finland, België, Polen en Nederland. Om 4.000 mensen te trainen worden 80 bibliothecarissen opgeleid, onder wie Katja Petterson en Ian Scharroo.
Maak kennis met Katja en Ian
 
Sessie samenwerking IDO en gemeenten
VNG Realisatie en de KB organiseren een online sessie op 26 november a.s. over de samenwerking tussen het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek en de gemeenten. De sessie is voor contactpersonen Basisvaardigheden in bibliotheken en POI's.
Schrijf je in voor de sessie
...