Congres Oud(er) geleerd, jonger gedaan en (Gratis) programma's gezinsaanpak
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Lees online
Bnetwerk logo
Bibliotheek en basisvaardigheden
Thema Gezinsaanpak
april 2022
Gemeentelijke Gezins-aanpak Geletterdheid
De ontwikkel­fase van het project Gemeen­telijke Gezins­aanpak Geletterd­heid is afgesloten met een sessie voor de 5 deel­nemende gemeenten. Hierin werd de eerste versie gepresen­teerd van het stappen­plan voor een gemeen­telijke gezins­aanpak. In mei start de pilot­fase met 5 nieuwe gemeenten om het plan verder uit te werken.
  Bekijk de deelnemers
 
Wegwijzer Gezinsaanpak
Bibliotheken bieden collectie en program­mering voor jonge kinderen en (laag­taal­vaardige) ouders, maar vaak nog los van elkaar. Het is de kunst om die afzonder­lijke activi­teiten te inte­greren met de gezins­aanpak. De Weg­wijzer Gezins­aanpak van Probiblio geeft hierbij houvast.
  Aan de slag met de wegwijzer
 
Vernieuwde pagina's Gezinsaanpak
Op Bnetwerk is een deel gewijd aan de Gezinsaanpak. Hier vind je informatie over onder meer beleid en context, praktische documenten, programma's en pilots, en inspirerende voorbeelden van collega-bibliotheken. De informatie helpt je om in kaart te brengen wat voor jouw bibliotheek interessant is om de dienstverlening te versterken.
  Bekijk de pagina's
 
Pilot-bibliotheken meertalige gezinnen
Binnenkort start een pilot om de taal- en leesontwikkeling van kinderen in meertalige gezinnen te stimuleren. De pilot beoogt 2 resultaten: meer content beschikbaar stellen in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch en Pools. En bibliotheken faciliteren om meertalige gezinnen hiermee te bereiken en ondersteunen. De 11 pilot-bibliotheken zijn geselecteerd.
  Volg de pilot