Conferentie Gecijferdheid telt mee - 31 maart
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Lees online
Bnetwerk logo
Bibliotheek en basisvaardigheden
Thema Gecijferdheid
februari 2023
Resultaten Gecijferdheid Telt Mee!
Onlangs onder­zochten 3 biblio­theken (Oostland, DOk Delft en AanZet) met Probiblio, Hogeschool Utrecht en CINOP hoe biblio­theken mensen die moeite hebben met gecijferd­heid, kunnen bereiken en onder­steunen. De overall-conclusie uit het project is dat gecijferd­heid een basis­vaardig­heid is. Het project leverde waarde­volle opbrengsten en lessen op.
  Bekijk de resultaten
 
Wat doet laag­gecijferd­heid met mensen?
Het project Gecijferd­heid Telt Mee! is vorig jaar afgerond. Adviseur Marlies Elderenbosch van CINOP vertelt over het vervolg hierop en het belang van gecijferd­heid. Met veel inspiratie voor jouw biblio­theek om mensen te onder­steunen. Je zult immers maar moeite hebben met zaken als medicatie innemen, reisafstanden en ­reis­tijden inschatten of omgaan met geld. 
  Lees het interview
 
Overzicht van documenten
Wil je in jouw bibliotheek mensen (meer) ondersteunen bij gecijferdheid? Vergroot dan je kennis met de bronnen over dit thema die we voor je verzamelden: een korte clip over gecijferdheid, een webinar over de problemen van laaggecijferden, een whitepaper en meer. 
  Ga naar de documenten
 
Overzicht van aanbod
Wil je mensen die moeite hebben met gecijferdheid, ondersteunen bij dagelijks voorkomende situaties waarin getallen en maten een rol spelen? Bekijk dan deze activiteiten die je hen kunt aanbieden in jouw bibliotheek. Er zijn ook trainingen voor medewerkers en vrijwilligers.
  Gebruik de voorbeelden